Most viewed

The program you are game harvest moon di hp about to download.Popular Windows Apps, cCleaner, avast sparknotes macbeth act 2 scene 3 Free Antivirus, driver Booster.Advanced SystemCare Free, malwarebytes, driver Easy VirtualDJ 8 IObit Uninstaller WhatsApp for PC YTD Video..
Read more
The thrilling plot unravels through eye-popping in-game and cinematic cutscenes that immerse you in a living, breathing world where danger lurks around every corner, where you are the free worlds only hope for survival.How to Protect your Email Account from..
Read more

Allied general pc game


allied general pc game

Aktivace jednotek v sob zahrnuje nkolik akcí: pohyb a kontrolu minovch polí, zakopání a zahájení útoku.
V opaném pípad je na tahu dalí hrá.Vyhodnocení ztrát, z rozdílu síly útoníka a obránce se urí zranní.If your dont know how to Download this game, temple run 2 pc game for windows 8 just.Vyhodnocení souboje - postup vítz resp.Postihy za morálku, podporu osatních jenotek a vliv terénu.Hra obsahuje scénáe, zobrazující vojenské akce Spojeneckch a Nmeckch vojenskch sil, od vylodní v Noramdii.
Optování palby, z obránce se stane útoník, z útoníka obránce a celá sekvence se zopakuje od zaátku.
Vyjímku tvoí tké jednotky, se ktermi se lze pohnout a souasn zaútoit.
Obtování jednotek, oba hrái souasn vyberou tajn jednu knights and merchants shattered kingdom crack jednotku z karet v ruce, kterou obtují a poté jí souasn odkryjí.
Pi pohybu se smí jednotka pohnout o jeden díl horizontáln nebo vertikáln.
Pokud napadená jednotka utrpla vetí ztrátu ne útoící, stahuje se nebo je zniená a útoící jednotka me postoupit na její místo.Kredity se mohou sítat.Konec hry, vyhrává hrá, kter splní jednu z následujících podmínek: ovládá základnu nepítele, ovládá 3 sousední díly domovské ady nepítele, znií vechny nepátelské jednotky na map, splní podmínky vítzství pro dann scéná, Pokud ani jeden z hrá, nesplní ani jednu z ve uvedench podmínek, vyhává.Poté si smí hrá dokoupit dalí karty, kadou za 4 body prestie.Home 2014, october, a, Full Version Games, Games Under 200MB, Strategy, allied General, october 30, 2014 by k93lln9n 0, also Known as: Allied General (Video Game) Download, AG Game.« zpt na seznam.Obvykle me hrá provést s kadou jednotkou jednu z ve uvedench akcí za kolo.Ervna 1944 a po invazi do Nmecka roku 1945.Uplatnní taktického modifikátoru Útoící hrá si vytáhne jednu akní kartu a pite resp.V dalím popisu se budu soustedit na hru dvou hrá.
Sitemap